IT Akademia

Postanowiliśmy mieć swój udział w dzieleniu się wiedzą z branży IT, dlatego w grudniu 2014 roku nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim i przeprowadziliśmy pierwszy wykład. Początkowo – adresowany do studentów. Już z kolejnym spotkaniem proporcje zaczynały się zmieniać. Na IT Akademię j-labs zaczęli przychodzić przede wszystkim specjaliści, chcący poszerzać swoją wiedzę w obrębie danej technologii.

Co ich przyciąga? Merytoryczne tematy. Poruszamy się w obrębie treści technologicznych, niekiedy łączymy to z tematyką biznesową. Mówiliśmy już m.in. o: autoskalowaniu w chmurze AWS, projektowaniu aplikacji mobilnych, automatyzacja procesów przy użyciu Ansible, microservisach, JLUPIN NEXT SERVERze, programowanie obiektowym, JDK. Planowanych tematów jest dużo więcej.

Prelegentami IT Akademii j-labs są zawsze praktycy z inspirującym, często wieloletnim doświadczeniem. Są to nasi pracownicy lub osoby zaproszone, w tym także najbardziej cenieni programiści w Polsce.

Wykłady IT Akademia j-labs

 odbywają się od października do czerwca

 2 spotkania w miesiącu: 1 w Krakowie oraz 1 w Warszawie

czas trwania: 2h

wszystkie spotkania są bezpłatne 

 ograniczona liczba miejsc – konieczność rezerwacji

IT Akademia j-labs powstała z potrzeby
dzielenia się naszą wiedzą z branży IT
To wydarzenie dla każdego, kto ceni sobie rozwój zawodowy.

Katarzyna Bucka,
HR Manager,
współinicjator IT Akademii j-labs